Pályázatok

Kedvezményezett: Nyékládháza és Térsége Területfejlesztési Önkormányzati Társulás
(konzorciumi partnerek: BAZ Vármegyei Kormányhivata, Regionális Ifjúsági Szolgáltató
Központ)


Projekt címe: Helyi foglalkoztatási paktum a Nyékládháza és Térsége Területfejlesztési 
Önkormányzati Társulás 15 településén


Elnyert támogatás: 336 000 000 Ft (ebből a Regionális Ifjúsági Szolgáltató Központ
konzociumi tag által elnyert támogatás 22 138 022 Ft)


Projekt elszámolható összköltsége: 336 000 000 Ft 
Projekt azonosítószáma: TOP-5.1.2-15-BO1-2016-00002
Pályázati felhívás: TOP-5.1.2-15 Helyi foglalkoztatási együttműködések
Támogatási szerződés hatályba lépése: 2016.12.22.
Projektmegvalósítás időszaka: 2017. 01. 03. – 2021.12. 22. 

Nyékládháza Város és térségének további 14 települése (Berzék, Bükkaranyos,
Bükkszentkereszt, Emőd, Harsány, Kisgyőr, Kistokaj, Köröm, Mályi, Ónod, Répáshuta,
Sajóhidvég, Sajólád, Sajópetri) 2015. február 17-én létrehozta a Nyékládháza és Térsége
Területfejlesztési Önkormányzati Társulást, mely a Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei
Kormányhivatallal konzorciumban helyi foglalkoztatási paktum létrehozását és
foglalkoztatási program megvalósítását tűzte ki célul a projektben.


A projekt közvetlen célja a Társulás településeit lefedő, széleskörű partnerségen alapuló
foglalkoztatási együttműködés (paktum) létrehozása és a kialakított stratégia mentén
képzési és foglalkoztatási program megvalósítása a munkaerőpiac bővítése érdekében. A
megvalósuló munkaerő-piaci program célja a paktumok szerinti keresletnek megfelelő
munkaerő biztosítása, az adott térségben munkát vállalni szándékozó, álláskereső
hátrányos helyzetű személyek és inaktívak foglalkoztathatóságának javítása, nyílt
munkaerő-piaci elhelyezkedésének támogatása.


A program célcsoportja a Társulást alkotó településeken élő (lakcím alapján)
álláskereső hátrányos helyzetű személyek és az inaktívak. A programba vonás
szempontjából hátrányos helyzetűnek minősülnek:

  • Alacsony iskolai végzettségűek (Legfeljebb általános iskolai végzettség)
  • 25 év alatti fiatalok, vagy 30 év alatti pályakezdő álláskeresők
  • 50 év felettiek
  • GYED-ről, GYES-ről, ápolási díjról visszatérők, vagy legalább egy gyermeket egyedül nevelő felnőttek
  • Foglalkoztatást helyettesítő támogatásban részesülők
  • Tartós munkanélküliséggel veszélyeztetettek (a munkanélküliségben töltött időtartamba az álláskeresés és a közfoglalkoztatásban történő részvétel időtartama is beszámítható)
  • Megváltozott munkaképességű személyek
  • Roma nemzetiséghez tartozó személyek

Az inaktívak csoportját jellemzően az érintett településeken élő nem regisztrált
álláskeresők jelentik. A projekt támogatja a célcsoport munkaerőpiaci részvételét és a
képzéssel egybekötött munka-tapasztalatszerzést.


A program megvalósulása hosszútávon hozzájárul az Európa 2020 Stratégia által a
foglalkoztatás területén megfogalmazott célkitűzések megvalósulásához, valamint a
területi sajátosságokon alapuló fejlettségbeli különbségek mérsékléséhez, és a foglalkoztatási szint emeléséhez.


A program keretében vállalt indikátorok:


A foglalkoztatási paktum keretében munkaerőpiaci programokban résztvevők száma: 220 fő
A foglalkoztatási paktum keretében álláshoz jutók száma: 72 fő
A foglalkoztatási paktumok keretében álláshoz jutók közül a támogatás után hat
hónappal állással rendelkezők száma: 47 fő


A Társulás települési önkormányzatain túl a paktumba bevonásra kerülnek a nevezett
településeken működő, a paktumban részt venni szándékozó vállalkozások és civil
szervezetek, valamint a megyei önkormányzat és a Magyar Kereskedelmi Iparkamara. A
részt vevő szervezetek kiválasztása a helyi önkormányzatok közreműködésével történik.


A Nyékládházi helyi térségi paktum létrehozása és tevékenysége során kiemelt
fontosságú a megyei paktummal való koordináció az időbeli megvalósítás, az ágazatok,
vállalkozáscsoportok, szakmacsoportok, foglalkoztatási célcsoport, illetve az egyedi
vállalkozások foglalkoztatási igényeinek kielégítése tekintetében, melyek a
paktumszervezet felállítása során folyamatosan egyeztetésre kerülnek, annak
érdekében, hogy a paktumok között ne legyen ágazati és területi átfedés és lefedjék a
megye teljes területét. A megyei és helyi paktumok a kommunikációjukat is
összehangolják.

A vállalati szektorral való kapcsolattartás mellett a célcsoport elérése a Társulás által
létrehozandó paktumirodán és a konzorciumi partner Kormányhivatalon keresztül fog
történni, a helyi civil közösségek bevonásával. A projekt keretében a paktumiroda
nyékládházi székhellyel Kossuth utca 47. szám alatt kerül kialakításra.