Rólunk

CÉLJAINK 2007 ÓTA

-  Gyermek- és ifjúság ügy, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.

-  Egészségmegőrzés, betegségmegőrzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitáció,

-  Civil érdekképviselet

-  Uniós támogatások szabályszerű felhasználása

-  Közösségfejlesztés

-  Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

-  Tehetségazonosítás, tehetséggondozás

-  Környezetvédelem, természetvédelem, állatvédelem

-  Nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés

-  Tudományos tevékenység, kutatása

-  Kulturális tevékenység

-  Bűnmegelőzés és áldozatvédelem

-  Helyi közszolgáltatásokban való részvétel

-  Közművelődési feladatokban való részvétel

-  Egyéb célok

Közhasznú feladatok és tevékenységek:

- Gyermek- és ifjúság ügy, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet.

 • Fiatalok érdekképviselete
 • A fiatalok számára hasznos, értékközvetítő, csapatépítő programok szervezése, megvalósítása
 • Helység és lehetőség biztosítása kulturális, szabadidős, oktatási és nevelési tevékenységek folytatására.
 • Általános emberi értékek (humánusság, szolidaritás, tolerancia) képviselete és közvetítése a fiatalság felé.
 • Ifjúsági szervezetek és kezdeményezések támogatása
 • Közösségi és kulturális élet fejlesztése, különös tekintettel a fiatalokra.
 • Fiatalok tudatos fogyasztóvá válásának elősegítése
 • Tréning, tanácsadás biztosítása.
 • Családbarát közgondolkodás kialakítása
 • Tábor, kirándulás szervezése, bonyolítása
 • Utaztatás, személyszállítás biztosítása ifjúsági tevékenységhez kapcsolódóan.

-  Egészségmegőrzés, betegségmegőrzés, gyógyító, egészségügyi rehabilitáció,

 • Egészségtudatos életmód folytatására nevelés, arra való áttérés elősegítése, helyes táplálkozásra nevelés, különösen a fiatalok részére.
 • Fiatalok gyakorlati életre való nevelése, széles látókörűség elsajátítására való hajlamosítása a nem formális oktatás alkalmazásával.
 • Káros szenvedélyektől mentes életre való nevelés.
 • Drog prevenció
 • Egészségnap, egészség témájú rendezvények szervezése, lebonyolítása, tájékoztatás biztosítása.
 • Utaztatás, személyszállítás biztosítási egészségügyi tevékenységekhez kapcsolódóan.

-  Civil érdekképviselet

 • A civil szervezetek fontosságának, társadalmi jelentőségének hangsúlyozása
 • Az egyesület által támogatott cél megvalósítása érdekében más civil szervezetek támogatása

-  Uniós támogatások szabályszerű felhasználása

 • Szakmai helpdesk biztosítása civil szervezeteknek, vállalkozásoknak, önkormányzatoknak, költségvetései és egyéb szervezetek részére, annak érdekében jogszabályoknak és szakmai irányelveknek megfelelő működéshez, uniós támogatás felhasználásához, különösen tanácsadás, pályázatírás, projektmenedzsment, pénzügyi és egyéb szakmaterületi tanácsadási szolgáltatások útján.

-  Közösségfejlesztés

 • Közösségi rendezvények szervezése és lebonyolítása
 • Miskolc város jó hírnevének erősítése, értékeinek széles körben történő megismertetése, népszerűvé tétele.
 • Miskolc városának fejlesztése.
 • Nagy rendezvények megszervezése.
 • Utaztatás, személyszállítás biztosítása közösségi tevékenységhez kapcsolódóan.

-  Szociális tevékenység, családsegítés, időskorúak gondozása, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése

 • Segítségnyújtás szociálisan rászorultak részére.
 • Hátrányos helyzetű fiatalok segítése, támogatása.
 • Utaztatás, személyszállítás biztosítása szociális tevékenységhez kapcsolódóan.

- Tehetségazonosítás, tehetséggondozás

 • Tehetséges fiatalok beazonosítása, gondozása, fejlesztése.
 • Tehetséges fiatalok támogatása tudományos, művészeti és kulturális területeken.
 • Utaztatás, személyszállítás biztosítása tehetségkutatási tevékenységhez kapcsolódóan.

-      Környezetvédelem, természetvédelem, állatvédelem

 • Fenntartható fejlődés biztosításának elősegítése, környezettudatosságra való nevelés.
 • Környezet és természet védelme.
 • Utaztatás, személyszállítás biztosítása környezetvédelmi tevékenységhez kapcsolódóan.

-  Tudományos tevékenység, kutatása

 • Kutatás-fejlesztés támogatása
 • Kutatási és fejlesztési tevékenység kifejtése.
 • Tudományos tevékenység ellátása.
 • Tudomány területén rendezvények megszervezése.
 • Utaztatás, személyszállítás biztosítása tudományos tevékenységhez kapcsolódóan.

-  Kulturális tevékenység

 • Kulturális rendezvények támogatása
 • Kulturális rendezvények tervezése, szervezése, lebonyolítása, megrendezése, koordinálása.
 • Utaztatás, személyszállítás biztosítása bűnmegelőzési tevékenységhez kapcsolódóan.

-  Helyi közszolgáltatásokban való részvétel

 • A szervezet a közhasznúság körében az önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 8. § (1) bekezdésében az önkormányzat, települési a helyi közszolgáltatások körében nevesített feladatai közül az alábbiakat látja el:
  • gondoskodik oktatási, a gyermek és ifjúsági feladatok ellátásáról
  • közösségi teret biztosít
  • támogatja a közművelődést, művészeti tevékenységet
  • elősegíti az egészséges életmód közösségi feltételeit.
 • Utaztatás, személyszállítás biztosítása közszolgáltatási tevékenységekhez kapcsolódóan.

- Közművelődési feladatokban való részvétel

 • A szervezet a közhasznúság körében végzi a muzeális intézményekről, a nyilvános könyvtári ellátásról és a közművelődésről szóló 1997. évi CXL. törvény 76. §-ban rögzített feladatokat. A szervezet a települési önkormányzatok közművelődési feladatai körében az alábbi tevékenységeket végzi:
  • az iskolarendszeren kívüli, öntevékeny, önképző, szakképző tanfolyamok életminőségét és életesélyt javító tanulási, felnőttoktatási lehetőségek, népfőiskolák megteremtése
  • A település környezeti, szellemi, művészeti értékeinek, hagyományainak feltárása, megismertetése a helyi művelődési szokások gondozása, gazdagítása
  • Az egyetemes, a nemzeti, a nemzetiségi és más kisebbségi kultúra értékeinek megismertetése, a megértés, a befogadás elősegítése, az ünnepek kultúrájának gondozása.
  • Az ismeretszerző, az amatőr alkoót, művelődési közösségek tevékenységének támogatása
  • A helyi társadalom kapcsolatrendszerének, közösségi életének, érdekképviseletének segítése
  • A különböző kultúrák közötti kapcsolatok kiépítésének és fenntartásának segítése
  • A szabadidő kulturális célú eltöltéséhez a feltételek biztosítása,
  • Egyéb művelődést segítő lehetőségek biztosítása.
 • Utaztatás, személyszállítás biztosítása közművelődési tevékenységhez kapcsolódóan.

-  Egyéb célok

 • Az egyesület tárgyi és működési feltételeinek biztosítása
 • Egyéb gazdasági tevékenység folytatása az egyesület céljainak elérése érdekében (pl. reklám tevékenység, tanácsadási tevékenység, rendezvényszervezési tevékenység)
 • Egyes önkormányzati feladatok átvállalása
 • Utaztatás, személyszállítás biztosítása az egyéb tevékenységekhez kapcsolódóan.